Köszöntő

ELTE-Soft küldetése, hogy támogassa az Eötvös Loránd Tudományegyetemet abban, hogy az infokommunikációs szoftvertechnológia kutatás vezető hazai oktató-fejlesztő centruma legyen.

Az ELTE-Soft célja, hogy az infokommunikáció területén:

  • hasznosítsa az Eötvös Loránd Tudományegyetemen több mint háromszáz éve felhalmozott elméleti tudásanyagot tervszerű, szabályozott, a piaci kihívásoknak is megfelelő körülmények között;
  • kiszolgálja a gazdasági és a kormányzati szféra alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési igényeit;
  • megismertesse az egyetemi oktatókat és hallgatókat a valós piaci igényekkel;
  • elméleti területen támogassa a gazdasági és közigazgatási szakembereket;
  • megteremtse a kétirányú szakemberáramlás kedvező és biztonságos feltételeit.

Az elkövetkező években az infokommunikációs iparág egyik fő feladata az egyes tudomány- és fejlesztési területek tudásáramlásának felgyorsításához szükséges eszközök és megoldások magasabb szintű biztosítása, valamint a vizsgálatokhoz és elemzésekhez kapcsolódó közmű jellegű infokommunikációs szolgáltatások térbeli és időbeli kötöttségeinek teljes lebontása lesz. Az IKT fejlődés hatására egyrészt a tudományterületek között további integráció várható, másrészt az adott feladaton együtt dolgozó kutató és fejlesztő munkahelyek fizikai elhelyezkedése tekintetében további decentralizáció fog bekövetkezni.

Az ELTE a hazai egyetemek egyik vezető intézményeként jelentős létszámú oktatógárdával és hallgatóállománnyal rendelkezik, akik folyamatosan bővítik a tudományterületek széles spektrumának művelésében szerzett naprakész ismereteiket és tapasztalataikat. Az ELTE-Softnak, mint az ELTE meghatározó tulajdonában lévő gazdasági társaságnak széleskörű együttműködési lehetősége van a projektek feladatait ellátó teamek szakmai szempontú összeállításánál. Ezért mind a versenyszféra, mind az állam- és közigazgatás legtöbb területén kedvező munkatárs-merítési esélyt tud biztosítani partnereinek.

Informatikai végzettségű munkatársaink, oktatóink és hallgatóink rendelkeznek a világ megismeréséhez, valamint a mind bonyolultabb társadalmi és gazdasági folyamatok elemzéséhez és megértéséhez szükséges tudással és készséggel, mivel képzésük alapja az elméleti és alkalmazott matematika.

Az egyetem szakemberei évtizedek óta részt vesznek ipari és állami kutatásokban, magas fokú szakértelmet és tapasztalatot igénylő fejlesztési feladatok megoldásában. Eddig elvégzett munkáink eredményei beépülnek partnereink piacképes termékeibe. A kutatás-fejlesztésekhez kapcsolódó publikációk színvonala és sokasága is bizonyítja ezeknek az együttműködéseknek a hatékonyságát.

Tevékenységünket gazdasági társasági formában végezzük. Ennek előnye, hogy a kihívásokra gyorsan tudunk reagálni, ugyanakkor ez párosul a társaság nonprofit és közhasznú jellegéből adódóan az egyetem oktatási és szakemberképzési céljainak hosszú távú támogatásával.