Cégtörténet

A társaság stratégiai területe az infokommunikációs kutatás-fejlesztés területén olyan nagy innováció tartalmú feladatok elvégzése, amelyek a természet- és társadalomtudományos alapkutatásra támaszkodva az alkalmazott kutatáson át a műszaki fejlesztéstől a szoftvertermékek fejlesztéséig terjednek.

Az ELTE-Soft szakmai előzménye az ELTE Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ (IKKK), valamint a GVOP-3.2.2.-2004-07-0005/3.0 pályázat végrehajtása során keletkezett tudományos és műszaki eredmények.

A társaság sikeresen pályázott „A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése” tárgyában kiírt KMOP-2008-1.1.2 pályázaton. A konstrukció a K+F tevékenységet végző szervezetek, felsőoktatási intézmények, költségvetési és közhasznú kutatóintézetek már létező, eredményeket felmutatni képes, a vállalati együttműködés előmozdítására kialakított K+F központjaiból (KKK-k és RET-ek) alakított gazdasági társaságok megerősítését tűzte ki célul. A pályázat 2009. szeptember 1. és 2012. június 30. között teljesült. A projekt költségvetése 940 millió Ft volt, amelyből 470 millió Ft-ot az ipari partnerek és 470 millió Ft-ot az NFÜ biztosított. Fenntartási kötelezettség 2015.12.31-ig tart, éves beszámolással.

A társaság működésének első szakasza (2009-2012) pozitívan lezárult, működési feltételeink megerősödtek, forgalmi adataink stabilak. A Társaság eddigi működése során folyamatosan fejleszti a munkaerő állományát, és jelentős létszámú szakembergárdát von be a feladatai teljesítésébe. Állományunkba kerülő munkatársaink mellett jelentős foglalkoztatást biztosítunk az egyetemi kutatócsoportoknak. Ennek egyik haszna, hogy az így megszerzett ismeretek, gyakorlati tapasztalatok az oktatásba is közvetlenül bekerülnek.

A társaság további, középtávú (2013-2015) működtetése során figyelembe vett elsődleges szempontok:

  • Továbbra is a stabil gazdálkodás és a jó szakmai hírnév megtartása az elsődleges követelmény.
  • Tovább kell folytatni a Társaságban meglévő tudás felhalmozását, és ennek a piaci értékesítését.
  • Piaci ismereteink felhasználásával az egyetem támogatása a kutatási eredmények hasznosításában.
  • A társaság nonprofit tevékenységének további erősítése a projektek szakmai eredményeinek az egyetemi oktatásban való fokozottabb bevonását jelenti.